Productbeschrijving houtpellets

Houtpellets zijn kleine houten brokjes, ook wel eens kleine energiebommetjes genoemd. Er zijn diverse soorten houtpellets van verschillende bronnen, zoals schoon fabrieksafvalhout, houtzaagsel of vermaalt afval hout of topkwaliteitskorrels met FSC keur.

HPGreenHeat verkoopt alleen houtpellets die voldoen aan de ENplus norm ten aanzien van grootte, verbrandingswaarde, vochtgehalte, asrest en verontreinigingen.

pellets productbeschrijving houtpellets HPGreenHeatBiomassa
Een pellet is in feite een brokje biomassa dat bestaat uit houtzaagsel. Dit wordt onder hoge druk samengeperst. Door de hoge druk wordt het hout relatief heet, waardoor de natuurlijke harsen in het hout ervoor zorgen dat de pellets hun vorm en hardheid krijgen en behouden. Dit proces vind plaats zonder toegevoegde chemicaliën. Dit maakt houtpellets daarom ecologisch verantwoord en de pellets leveren geen ongewenste vervuilende emissies op tijdens de verbranding. Door het lage vochtgehalte van de korrels is bovendien ook nauwelijks sprake van rookontwikkeling; enkel gedurende de opstartfase (enkele minuten) als de kachel nog niet op “bedrijfstemperatuur” is, kunt u een klein rookpluimpje zien.

De korrels hebben een goede hardheid voor toepassing in onze houtpelletkachels met een prima energiewaarde van ca 18.000 kJ/kg  – ca 5,28 KWh/kg.

De hardheid van de houtkorrels is met name van belang bij het transport vanuit het voorraadvat via de vijzel (schroefworm)  naar de verbrandingskamer. Een te zachte korrel verpulvert waardoor de toevoer naar het verbrandingsbakje verstopt kan raken, met als gevolg schade aan de vijzel en een niet functionerende kachel. Bij gebruik van de door ons verkochte pellets loopt u dit risico niet (bij normaal onderhoud).

productbeschrijving houtpellets pelletkachel GHA-50 vlammenspel HPGreenHeatHet blijft echter een houtproduct dat bij verbranding as oplevert. De asrest van de korrel is afhankelijk van de kwaliteit en varieert van minder dan 0.3% tot ongeveer 1% en wordt grotendeels in de asla opgevangen.

Bij een asrest van een (ook door ons verkochte) korrel met minder dan 0.3% is er nagenoeg geen sprake van asvorming in het verbrandingsbakje. Bij een hogere asrest blijft een klein deel achter in het vuurpotje. In de praktijk betekent dit met name dat het vuurbakje, waarin luchtgaatjes zitten voor de toevoer van verbrandingslucht, met meer as wat vaker leeg gemaakt moet worden om een goede vlam te waarborgen. Een normaal gebeuren bij gebruik van houtkorrels ongeacht merk en samenstelling.

Prijs/kwaliteit verhouding Huismerkkorrel:
Het grote voordeel zit bij deze houtkorrel die HP GreenHeat verkoopt met name in de prijs/kwaliteit verhouding. De lage kiloprijs van de houtkorrel geeft u een grotere besparingsmogelijkheid. Zie onze pagina “Besparing en transparantie

Kwaliteitskorrels met EN+ A1 en FSC keurmerk:
Hoewel deze korrel per kg iets duurder is dan de huismerkkorrel adviseren wij deze pellet, om een vrijwel perfecte verbranding mogelijk te maken. Het lage asrest deel van minder dan 0.3% is hier een belangrijk voordeel. Het vuurbakje blijft bijzonder lang schoon en maakt het ook makkelijker om de kachel langer in bedrijf te houden. Vooral als u kiest voor het tijdgestuurd starten van de kachel of het programma “Automatisch Aan/Uit” kunt u eigenlijk niet om deze pellet heen.

Ook andere soorten pellets zijn bij ons verkrijgbaar met een kwaliteit en prijs die varieert tussen boven beschreven korrels. Voor advies en aanvullende informatie kunt u vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen.

productbeschrijving houtpellets bij www.HPGreenHeat.nl
Print Friendly, PDF & Email