Besparing en transparantie

Het verwarmen van een woning betekent een behoorlijke kostenpost. Onderstaand hebben wij een overzicht staan van de jaarkosten die een verbruik van 2.000 m³ aardgas voor een klein gezin kunnen betekenen. Een aantal gegevens als adres, energieleverancier, hebben wij verwijderd. Prijzen per m³ aardgas zullen dan ook afwijken door verschillen in aanbieder, duur contract en netbeheerder (regionaal bepaald). Onderstaande berekening is gebaseerd op een locatie in Overijssel bij een contractduur van 1 jaar.

Bij een verbruik van 2.000 m³ aardgas komen de jaarkosten uit op  €  1.474,87 ofwel per kubieke meter aardgas een bedrag van  €  0,74.

Bron:
Besparing en transparatie overzicht kosten gasverbruik
Becijferingen op basis van kostenvergelijking aardgas t.o.v. houtpellets
Op internet kunt u diverse gegevens vinden m.b.t. energiewaarden van diverse soorten brandstoffen. In het volgende overzicht geven wij een tweetal vergelijkingen. Eén becijfering op basis van gemiddelde waarden die te vinden zijn en één vergelijking op basis van de meer specifieke waarden die u ook op onze webpagina vindt inzake de houtkorrels die HP GreenHeat verkoopt.

besparing en transparantie voorbeelden in vergelijking gas en pellets

Zoals uit bovenstaande twee rekenvoorbeelden blijkt, is de kiloprijs van houtpellets sterk van invloed op de te realiseren besparing. Dit geldt eveneens, maar in mindere mate, voor verschillen in energetische waarden.

De uiteindelijke besparing kan verder nog beïnvloed worden door verschillen in rendementen van gebruikte verwarmingstoestellen; mate van isolatie en grootte van uw woning; verschillen in stookgedrag. Gebruikt u meer of minder gas op jaarbasis, zal de besparing groter of kleiner zijn dan weergegeven in met name voorbeeld 2.

Combinatie houtkorrel en houtpelletkachel
Het gaat namelijk niet alleen om de houtkorrel op zich, maar met name om houtkorrel in combinatie met de techniek en het rendement van de houtpelletkachel. De combinatie van deze twee levert zowel potentiële besparing als comfortabele verwarming, gebruiksgemak en sfeer.

Terugverdientijd
De aanschafprijs van een houtpelletkachel speelt ook een rol in de terugverdientijd en besparing op langere termijn; per slot van rekening kunt u de aanschafprijs van de pelletkachel, bijvoorbeeld model PS-50, in ca. twee jaar terugverdiend hebben.

Ontwikkelingen brandstofprijzen
Het is lastig, zo niet onmogelijk, om de toekomst te voorspellen met betrekking tot de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld aardgas.

De olieprijs is van invloed en ook politieke ontwikkelingen spelen een rol, denk aan het winnen van gas in eigen land (bevingen in Groningen) of de import van gas uit andere landen. Wel zien wij dat de prijs ontwikkeling van houtpellets de voorbije jaren redelijk stabiel is gebleven.

Wij verwachten dat de voordelen van de houtkorrels op termijn alleen maar toe zullen nemen, een reden temeer voor een overstap naar verwarmen met pellets en een houtpelletkachel?

CO² uitstootBesparing en transparatie met pellets van HPGreenHeat
Naast de mogelijke besparing in Euro’s, die u direct merkt in uw budget, is er de laatste jaren ook meer en meer aandacht voor beperking en terugdringen van de uitstoot van CO² wereldwijd.

Broeikasgassen die mede voor een globale verwarming een oorzaak zijn.

Het is dan ook een meer dan prettige bijkomstigheid dat het verwarmen met houtpellets een forse, positieve, bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Zie grafiek met een overzicht van de uitstoot van diverse brandstoffen.

Ons enthousiasme – Uw besparing!
Wij zijn overtuigd van de combinatie houtpellet en houtpelletkachel en hopen u een beetje van ons enthousiasme overgedragen te hebben.

Uw situatie
Gebruikt u nu een andere brandstof dan aardgas? Dan kan de besparing nog in behoorlijke mate in positieve zin afwijken, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld elektrische kachels (dure stroomprijs, waarbij ook infraroodpanelen) of gasgevelkachels (gasprijs in combinatie met een laag rendement).

Wilt u weten wat een besparing in uw situatie mogelijk is?

Neemt u, geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij zijn u graag behulpzaam.

Disclaimer:
De voorbeelden op deze pagina zijn ter illustratie van het besparingspotentieel van houtpellets ten opzichte van het gebruik van aardgas voor verwarmen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wel hebben wij getracht een reëel beeld te schetsen en .. natuurlijk houd onze objectiviteit een beetje op bij de verkoop van onze “eigen” houtkorrels en pelletkachels!
Nb: berekeningen op basis prijsniveau augustus 2014.
besparing en transparantie; uitwerking door www.hpgreenheat.nl
Print Friendly, PDF & Email